romantic possiblities: 0,000000000000000002


biltankar 1.0

kan mycket väl vara så
att jag känner för att jag har alltid önskat att också få känna något
känna för kännandets skull

hur ska man då kunna beskriva det?

NEVER SEEN THE SEA trailer from Never Seen The Sea on Vimeo.


RSS 2.0